Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Jugend am Werk, Wohnen für Kinder und Jugendliche

Phone: 01-972 10 39

Fax: 01-972 10 39-50

E-mail: sandra.sachs@jaw.at

Website:

Description

Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche

Topics
Flat-sharing communities for young persons