Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gedächtnisambulanz, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am AKH Wien

1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 [Kliniken am Südgarten]

Phone: 01-404 00-35 470

E-mail: post_akh_ls_psy@akhwien.at

Website:

Business Hours

Mittwoch 14-16 Uhr, Terminvereinbarung erbeten
Topics
Dementia