Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein ReIntegration, Langzeittherapie für alkohol- und/oder medikamentenabhängige Männer

2802 Hochwolkersdorf , Dorfstraße 8

Phone: 02645- 82 05

Fax: 02645-8290

E-mail: office@reintegration.org

Website:

Description

Kostenübernahme durch den Fonds Soziales Wien ist möglich (maximal 18 Monate Betreuung nach körperlichem Entzug)

Therapeutisches Angebot:
Psychotherapie, Arbeitstherapie, Sozialarbeit, Soziales Training und medizinische Betreuung

Ziele:
Wiedereingliederung ins Berufsleben, Leben in Abstinenz

Topics
Addiction to medication
Alcohol addiction