Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Steuerliche Absetzbarkeit von Pflege- und Betreuungskosten

Website:

Topics
Care round the clock
Domestic nursing care
Residential and nursing homes private without subsidies
Residential and nursing homes private with subsidies
Residential and nursing homes public
Tax reductions