Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Urlaubspflege in Pflegewohnhäusern der Stadt Wien

Institution:

Institution:

Description

Aufgrund der Covid-Situation derzeit keine Aufnahme

Aufenthalt für maximal 5 Wochen pro Kalenderjahr
Anmeldung, Platzvergabe und Berechnung der Kosten direkt im Pflegewohnhaus. Im Rahmen der Anmeldung wird auch der Antrag auf Förderung durch den Fonds Soziales Wien gestellt.
Voraussetzung: Pflegebedarf entsprechend Pflegegeld Stufe 3

Topics
Caring relatives
Caring relatives - absence
Nursing beds temporary
Residential and nursing homes public