Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrum für Konflikt- und Mobbingberatung, Work & People

Mobile phone: 0676 / 707 60 62

Mobile phone: 0699/101 28 625

E-mail: office@workandpeople.eu

Website:

Business Hours

Telefonische Terminvereinbarung Donnerstag 17-20 Uhr (1. Donnerstag im Monat bereits ab 16 Uhr)

Description

Für Mitglieder der AK Wien und NÖ ist die Beratung kostenlos.
Topics
Harassment