Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Marfan Initiative Österreich

E-mail: info@marfan-initiative.at

Website:

Description

Genetisch bedingte Bindegewebsschwäche, die Herz und Gefäße, Augen und Skelett betreffen kann
Information und Beratung, vierteljährliche Gesprächstreffen, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit
Kosten: 30,- jährlich (Familienmitglieder: 50,-, Sponsoren: 70,-)

Kontaktpersonen: Frau Fransche, Frau Margit Aschenbrenner
Topics
Genetic diseases self-help
Rare diseases Self-help