Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kümmer-Nummer für Lehre und Beruf, waff, Infos für Jugendliche und Eltern

Phone: 0800 20 20 22

E-mail: kuemmer-nummer@waff.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-16 Uhr, Freitag 9-15 Uhr

Description

kostenlos und anonym

Topics
Apprenticeship
Vocational integration for young people
Vocational orientation