Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrum für tiergestützte Pädagogik-Schottenhof, und Verein Integratives Voltigieren und Reiten Schottenhof

Phone: 01-489 66 72

E-mail: office@schottenhof.at

Website:

Description

 • Integrative Voltigier- und Reitpädagogik
 • Integrative tiergestützte Pädagogik
 • Erlebnispädagogische Wochenenden
 • Heilpädagogische und Therapeutische Förderung mit dem Pferd
 • Integrative Sommer- und Feriencamps für Kinder von 6-12 Jahren
 • Tiergestützte Erwachsenen Bildung
 • Eselwanderung
 • Ausbildung:
  Integrative Voltigier-und Reitpädagogik
  Integrative tiergestützte Pädagogik
Topics
Animal-assisted therapy
Voluntary work