Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VOX-Senior/innentreff (für Menschen ab 60+)

Phone: 01-897 31 31

E-mail: info@vox.at

Website:

Business Hours

Vereinsbüro: Mittwoch 11-17 Uhr , sonst TELEFONISCH (Anrufbeantworter) oder E-mail

Description

Treffen: Jeden 3. Montag im Monat 14-16 Uhr
Kontaktperson: Herr Gerhard Senkyr (in Kooperation mit Frau Jutta Schneeberger)
Erstbesuch der Gruppe kostenlos, bei regelmäßiger Teilnahme Jahresmitgliedsbeitrag bei VOX-Schwerhörigenzentrum Wien
Topics
Hearing disability self-help
Senior citizens self-help