Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

KEKS - Patienten- und Selbsthilfeorganisation für Kinder und Erwachsene mit kranker Speiseröhre Österreich, Sektion Österreich

8042 Graz, St.-Peter-Hauptstraße 35d/3

Mobile phone: 0650 / 50 95 500

E-mail: lisa.muelneritsch@keks.at (Lisa M������������������lneritsch)

E-mail: thomas.kroneis@keks.at (Thomas Kroneis)

Website:

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktpersonen: Thomas Kroneis und Isabella Wagner
Erfahrungsaustausch

Topics
Esophagus illnesses - self-help
Parents self-help