Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Emotions Anonymous - Selbsthilfegruppe für emotionale Gesundheit

E-mail: ea-wien-fr@gmx.at (Nicole)

Website:

Website:

Business Hours

Treffen:
Freitag: 19.30-21 Uhr (2. Bezirk) Nepomukgasse1/Pfarrhof/2. Stock
Sonntag: 16-17.30 Uhr (3. Bezirk) Barthgasse 5/Tiefparterre (bei AA läuten)
Dienstag: 17.00-18.30 Uhr, Männermeeting mit homosexuellem Schwerpunkt, (3. Bezirk) Barthgasse 5/Tiefparterre (bei AA läuten)

Description

Zielgruppe: Menschen mit emotionalen Problemen

Topics
Anxiety self-help
Depression self-help