Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Aktive Diabetiker Austria, Verein

Mobile phone: 0677 / 634 445 44 (Kurt Welz)

E-mail: office@aktive-diabetiker.at

E-mail: barbara.wagner@aktive-diabetiker.at (Barbara Wagner)

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

ADA-Journal vierteljährlich, Newsletter wöchentlich, Informationen, Vorträge, Freizeitgestaltung, Gesprächsrunden

Topics
Diabetes self-help