Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit

Phone: 01-929 13 99

Fax: 01-929 13 99-99

E-mail: office@zara.or.at

Website:

Business Hours

Montag, Dienstag, Mittwoch 10-18 Uhr, Donnerstag 11-19 Uhr
Beratungstermine nach Vereinbarung

Description

Beratung für ZeugInnen und Opfer von Rassismus
Beratungsstelle gegen Hass im Netz
Beratung, Hilfe, Information, Intervention, Dokumentation von Vorfällen, Schulungen, Informationsmaterial
Topics
Human rights
Racism