Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wohngemeinschaften für SeniorInnen - Wiener Hilfswerk, Verein

Phone: 01-512 36 61-2360 oder -2215.

Mobile phone: 0664 / 618 96 40

Fax: 01-512 36 61-55

E-mail: swg@wiener.hilfswerk.at

Website:

Description

Adressen:
1040 Wien, Rainergasse
1040 Wien, Kühnplatz
1110 Wien, Mautner-Markhof Gründe
1110 Wien, Lorystraße
1120 Wien, Am Schöpfwerk
1120 Wien, Zanaschkagasse
1220 Wien, Doeltergasse

Betreuung durch mobile Dienste möglich
Anmeldung direkt beim Wiener Hilfswerk

Topics
Flat-sharing communities for old persons