Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA, Landesstelle Wien

1200 Wien, Webergasse 4

Phone: 05 93 93 31 - 000

Fax: 05 93 93-31690

E-mail: wla-de@auva.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-14 Uhr
Topics
Accidents at work
Occupational diseases
Pension due to occupational accident or disease