Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Schulinfo, Bildungsdirektion für Wien (früher Stadtschulrat für Wien)

Phone: 01-525 25-7700

E-mail: schulinfo@bildung-wien.gv.at

Website:

Business Hours

Persönlich: Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30-15 Uhr, Freitag 8.30-12 Uhr
Telefonisch: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8.30-15 Uhr

Description

Information und Beratung für Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen
in Bezug auf Schullaufbahn, Schulrecht, pädagogische Anliegen und
individuelle SchülerInnenberatung.

Topics
Grants
School service