Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Obdach Siemensstraße, Übergangswohnhaus für Männer - Obdach Wien gemeinnützige GmbH

Phone: 01-24 5 24-40 230

E-mail: obdach.si@fsw.at

Website:

Description

Aufnahme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Topics
Hostels for homeless persons