Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesministerium für Finanzen

1010 Wien, Johannesgasse 5

Phone: 01-514 33 0

Phone: 050 233 765 (Bürgerservice)

Phone: 050 233 233 (Finanzämter)

E-mail: post@bmf.gv.at

Website:

Website:

Business Hours

siehe Webseite
Topics
Ministry of Finance
State ministries
Tax reductions