Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SHG Mobbing Anonym

E-mail: shgmobbinganonym@gmail.com

Description

Kontaktperson: Lukas

  • Austausch von Fachinformationen zum Thema Mobbing, Konflikte, psychosozialer Stress
  • Entwicklung gemeinsamer Strategien gegen psychosomatische Symptome
  • Vernetzung mit ÄrztInnen, RechtsanwältInnen, Mobbing-ExpertInnen
  • Informationsveranstaltungen zu Mobbing und zur Bewahrung seelischer Gesundheit
  • Erarbeitung gemeinsamer Strategien gegen Mobbing-Attacken
Topics
Harassment
Harassment self-help