Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Disflex Albatross Agentur, Trendwerk GmbH

Phone: 01-607 517- 2601

Fax: 01- 607 517-2666

E-mail: gabriela.ecker@trendwerk.at

Website:

Description

Betreute und geförderte Arbeitskräfteüberlassung
Zubuchung nur über das AMS
Zielgruppe sind Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderung

Topics
Employment for persons with disabilities
Labour leasing
Vocational integration for persons with disabilities