Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Onlineberatung, Kolping Österreich [Not public]

Website:

Website:

Description

Psychotherapeutische Beratung in Zusammenarbeit mit der Kolping Lebensberatung