Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Wohnen - Meldung von Schäden in Gemeindebauten (z.B. betreffend Lift, Waschküche)

Phone: 05 75 75 75 (Servicetelefon Wiener Wohnen)

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Construction defects