Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bestattungskosten - Steuerliche Absetzbarkeit

Website:

Description

Bestattungskosten bis zu € 5.000,- können als "Außergewöhnliche Belastung" im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden.
Topics
Funeral