Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

PatientInnenhilfsteam (PHT) der Klinik Landstraße (früher: Krankenanstalt Rudolfstiftung), Verein

Phone: 01-711 65-5981

Fax: 01-711 65-1009

E-mail: gerlinde.kosits@gesundheitsverbund.at

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Hospital social service
Voluntary work