Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Alszeile - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

1170 Wien, Alszeile 73

Phone: 01-313 99-1150

E-mail: haus.alszeile@kwp.at

Website:

Topics
Residences for older persons
Residential and nursing homes public