Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kinder- und Jugendanwaltschaft, Bundeskanzleramt - Sektion Familie und Jugend, derzeit nicht besetzt

E-mail: kinderrechte@bka.gv.at

Website:

Topics
Children's rights