Vergiftungsinformationszentrale

Telefon: 01-406 43 43 (Notruf )

Telefon: 01-406 68 98 (Sekretariat )

Faks: 01-406 68 98-21

E-mail: viz@goeg.at

Strona internetowa:

Godziny otwarcia

Sekretariat Montag - Freitag 8-16 Uhr
Notruf täglich 0-24 Uhr