Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Infoline Coronavirus - AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Phone: 0800 555 621 (0 bis 24 Uhr)

Website:

Topics
COVID-19
Telephone helplines