Zobacz też
Pełnomocnictwo na wypadek niezdolności do czynności prawnych
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik Praw Pacjenta
Sądy rejonowe