Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Anorexia Nervosa Behandlungsgruppen, für Betroffene und Angehörige - Sigmund Freud Privatuniversität Wien

1020 Wien, Welthandelsplatz 3

Phone: 01-798 40 98-370

E-mail: psyambulanz@sfu.ac.at

Website:

Business Hours

Anmeldung erbeten

Description

für Jugendliche und Erwachsene
Topics
Eating disorders