Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Lupus Selbsthilfe Wien

Mobile phone: 0650/40 22 989

E-mail: selbsthilfe@lupus-austria.at

Website:

Description

Kontaktperson: Karin Fraunberger
Monatliche Treffen (derzeit in 1120 Wien)
Persönliche Einzelberatung möglich
Topics
Rheumatism self-help