Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

biv - die Akademie für integrative Bildung

Phone: 01-892 15 04

Fax: 01-892 15 04 - 89

E-mail: office@biv-integrativ.at

Website:

Description

Bildungsberatung, Bildungs-Kurse für Menschen mit Behinderung, Seminare und Weiterbildungen für Fachkräfte aus sozialpädagogischen Arbeitsfeldern
Topics
Further education