Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflege in der Familie - Kurse/Fortbildungen, Wiener Rotes Kreuz

1030 Wien, Safargasse 4 [Standort]

Phone: 01-589 00-789

E-mail: fzf@roteskreuz.at

Website:

Business Hours

Termine siehe Webseite

Description

  • Pflegeberatung und psychosoziale Beratung (15.- pro Beratung)
  • validation für angehörige demenzkranker menschen
  • Abendveranstaltungen für pflegende Angehörige und Interessierte
Topics
Caring relatives