Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Negativsteuer (Sozialversicherungserstattung)

Website:

Website:

Description

Arbeitnehmerinnen und PensionsbezieherInnen mit geringem Einkommen, die keine Lohnsteuer bezahlen, können die Negativsteuer beantragen. (Arbeitnehmerveranlagung)
Freie DienstnehmerInnen haben keinen Anspruch auf Negativsteuer.
Topics
Tax reductions