Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gesundheitsberatung für Frauen aus von FGM betroffenen Ländern

Phone: 01-601 91-5212

E-mail: femsued.post@wienkav.at

Website:

Business Hours

Montag 9-14 Uhr, Dienstag-Donnerstag 9-16 Uhr, Freitag 9-12 Uhr

Description

Medizinische und psychosoziale Betreuung für betroffene und FGM-bedrohte Frauen und Mädchen

Topics
Genital mutilation