Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Fachhochschulen in Österreich

Website:

Description

Information über Fachhochschulen in Österreich, z.B. Ergotherapie, Hebamme, Gesundheits- und Krankenpflege, Logopädie, Physiotherapie, Soziale Arbeit

Topics
Ergotherapy
Logopaedia
Midwives
Nursing professions
Physiotherapy
Vocational training