Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Initiative Ehe ohne Grenzen

1070 Wien, Zollergasse 15/2

E-mail: office@ehe-ohne-grenzen.at (Allgemeine Anfragen)

E-mail: beratung@ehe-ohne-grenzen.at (E-Mail-Beratung, Terminvereinbarung)

Website:

Business Hours

Termine nur nach Vereinbarung
Einmal pro Monat offener Beratungsnachmittag

Description

Informations- und Beratungseinrichtung für binationale Familien und Lebensgemeinschaften sowie an fremdenrechtlichen Themen Interessierte und EntscheidungsträgerInnen.
Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit
Topics
Migration
Refugees
Separation
Wedding