Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Plattform gegen weibliche Genitalverstümmelung

E-mail: petra.bayr@parlament.gv.at

Website:

Description

Plattform österreichischer Organisationen, die sich im In- und Ausland gegen weibliche Geniatalverstümmelung einsetzten

Topics
Genital mutilation