Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialmarkt Ottakring, Sozialmarkt Wien, gemeinnütziger Verein

E-mail: office@sozialmarkt.com

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 10-14.30 Uhr

Description

Einkommensgrenze: Einzelperson: EUR 1.259,-
je Kind: + EUR 377,-
Beim ersten Einkauf mitzubringen: Einkommensbeleg, Meldezettel, Lichtbildausweis
Einkauf pro Woche maximal 35,- Euro

Topics
Social markets