Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Serviceline e-card - Dachverband der Sozialversicherungsträger

Phone: 050 124 33 11 (Ortstarif aus ganz Österreich)

E-mail: serviceline@e-card.or.at

Website:

Business Hours

Montag - Freitag 7-19 Uhr
Topics
Health insurance card