Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Vereinigung für Frauenintegration Amerlinghaus

Phone: 01-524 06 15

Fax: 01-524 06 15

E-mail: info@frauenintegration.at

Website:

Business Hours

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 10-16 Uhr
Freitag 10-15 Uhr

Description

Beratung, Deutschkurse mit Kinderbetreuung, Vorträge und Workshops, kostenloser Internetzugang für Frauen, etc.
Topics
Language courses
Migration
Women's counselling