Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: SchülerInnenfreifahrt / Jugendtickets

Website:

Website:

Description

Information und Antragsformulare für Schülerfreifahrt und Schulfahrtbeihilfe

Topics
Application forms
Public transport - price reductions
School transport