Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

kindercompany-Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern durch Schaffung u. Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen

Phone: 01-961 94 44

Fax: 01-961 94 44-18

E-mail: office@kindercompany.at

Website:

Business Hours

Kein Parteienverkehr
Telefonzeiten der Zentrale:
Montag-Donnerstag 9-12 Uhr und 14-16 Uhr
Freitag 9-14 Uhr
Anmeldungen bitte nur über das Formular "Platzanfrage" auf der Homepage

Description

bilinguale Gruppen

Topics
After-school care
Crèches
Nursery school and child groups