Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Parlamentarische Bundesheerkommission

Phone: 01-319 80 89

Phone: 05 02 01 / 10 21050

Fax: 05 02 01 10 17142

E-mail: bundesheer.beschwerden@parlament.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Military service