Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Psychotherapeutische Ambulanz - Sigmund Freud Privatuniversität Wien

Phone: 01-79 89 400

E-mail: ambulanz@sfu.ac.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-19 Uhr

Description

Einzel- und Gruppenpsychotherapie, Paar- und Familientherapie, expertenunterstützte Selbsthilfegruppen
Honorare sozial gestaffelt
Therapie in vielen Sprachen möglich (bitte anfragen)

Topics
Psychotherapy