Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Widerspruchsregister gegen Organ-, Gewebe- und Zellentnahmen

1010 Wien, Stubenring 6 [GÖG/ÖBIG]

Phone: 01-515 61-0

E-mail: wr@goeg.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-14 Uhr, Freitag 8-12 Uhr
kein Parteienverkehr, nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar

Description

Online-Formular

Topics
Organ donations