Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Rheumalis. Kompetenz, Rat und Hilfe für an Rheuma erkrankte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Angehörige, in ganz Österreich

1020 Wien, Obere Augartenstraße 26-28 [Medizinisches Selbsthilfe Zentrum Wien "Martha Frühwirt"]

Mobile phone: 0699 / 19 74 88 11

E-mail: karin.formanek@rheumalis.org

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktperson: Karin Formanek
Gruppentreffen: jeden 3. Freitag im Monat um 17 Uhr
Information, Beratung, Erfahrungsaustausch

Topics
Parents self-help
Rheumatism self-help