Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CBMF Club behinderter Menschen und ihrer Freunde, 13.3.2020: bis auf weiteres geschlossen

Phone: 01-219 71 33

E-mail: office@cbmf.at

E-mail: klaus.widl@cbmf.at (Klaus Widl)

Website:

Business Hours

Dienstag, Mittwoch, Freitag 10-14 Uhr

Description

Kontaktperson: Elisabeth Widl
Gruppentreffen ca. 4x wöchentlich
Veranstaltungen, Ausflüge, Reisen (Details auf der Homepage)
Regelmäßige Veranstaltungen im Integrationscafe (Termine siehe Veranstaltungskalender auf der Webseite)

Topics
Holidays for persons with disabilities
Leisure time offers for persons with disabilities
Physical disability self-help