Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein für ambulante Psychotherapie - PatientInnentelefon

Phone: 01-402 56 96

E-mail: office@vap.or.at

Website:

Business Hours

auf telefonische Anfrage

Description

Telefonische Beratung sowie Unterstützung bei der Suche nach Psychotherapie
Vermittlung von PsychotherapeutInnen, die einen Krankenkassenvertrag über den Verein für ambulante Psychotherapie haben.

Topics
Psychotherapy